Sympathy vs Pity

Ang simpatiya, empatiya, pakikiramay, awa, atbp. Ang ilang mga salitang Ingles na may magkatulad na kahulugan. Maraming mga tao ang nananatiling nalilito sa pagitan ng pakikiramay at awa, na kadalasang gumagamit ng isa kapag ang ibig sabihin ng iba pa. Naaawa ka sa kalagayan ng isang tao na naaawa ka sa kanya, ngunit nakikiramay ka rin sa kanya na nahihirapan kang magpasya sa tamang salita na nararamdaman mo para sa kanya. Ang artikulong ito ay masusing pagtingin sa pakikiramay at awa upang i-highlight ang kanilang mga pagkakaiba-iba at paganahin kang magamit ang tamang salita sa isang partikular na konteksto.

Simpatya

Ang Sympathy ay isang pangkaraniwang damdamin ng tao na nararamdaman ng isa para sa ibang tao. Ito ay isang emosyon na nagpapaalam sa isang indibidwal na ikaw ay kasama niya at nagbabahagi ng kanyang nadarama. Halimbawa, kung ang isang tao ay dumadaan sa masamang panahon, maaari kang makisimpatiya sa kanya at ipaalam sa kanya kung paano mo naiintindihan ang kanyang kalungkutan, kalungkutan, o pagkabalisa. Kapag ang isang tao ay namatay at ikaw ay kasama ang pamilya ng namatay, inaalok mo ang iyong mga pakikiramay upang ipaalam sa kanila na naroroon ka sa kanilang oras ng kalungkutan at kalungkutan.

Kawawa

Ang pagkamaawa ay isang salitang nagsasaad ng damdamin ng kalungkutan para sa iba, lalo na kung nagkakaproblema sila sa pagdaan ng pagkabalisa o sakit. Ang kapighatian ay may isang bahagyang negatibong konotasyon dahil maaari itong sumangguni sa damdamin ng paghinahon. Kung nakakita ka ng isang may kapansanan, napuno ka ng awa, at nagsisimula kang makaramdam ng awa sa kanya. Mayroon ding mga oras kung ikaw ay inilipat sa pamamagitan ng kasawian ng isang indibidwal at nagsimulang maawa siya sa kanyang masamang kalagayan.

Ano ang pagkakaiba ng Sympathy at Pity?

• Nakaramdam ka ng masama o paumanhin kapag naawa ka sa isang tao habang ang mga damdaming ito ay maaaring wala sa pakikiramay.

• Ang Sympathy ay maaaring nangangahulugang may kaugnayan sa isang tao kapag siya ay dumadaan sa isang mahirap na yugto o oras. Ipinapaalam sa kanya na nakikibahagi ka sa kanyang kalungkutan o pagkabalisa.

• Ang pagkamahinahon ay maaaring magkaroon ng bahagyang negatibong konotasyon, samantalang ang pakikiramay ay pagbabahagi ng damdamin.

• Ikaw ay puspos ng awa kapag nakakita ka ng isang may kapansanan, ngunit inaalok mo ang iyong mga simpatya kapag binisita mo ang isang pamilya na nagdusa mula sa pagkamatay o pagkawala ng isang taong malapit.

• Sa awa, nalulungkot ka ngunit, sa pakikiramay, nauunawaan mo ang kanyang nararamdaman.